422006 161128093033ด่วนที่สุด!!รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกการเกลี่ยอัตรากำลังรองรับการจัดตั้ง ศธภ./ศธจ. ระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมนกน้ำ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จังหวัดสงขลา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร ที่นี้

You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0023 300x171วันที่ 12 เมษายน 2560 นายพัฒนา ชมเชย รองศึกษาธิการภาค 6 ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ศธภ.6 วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรี

อีเมล พิมพ์ PDF

1 6 เมษายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรี ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ศธภ.6 วางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

อีเมล พิมพ์ PDF

19345

วันที่ 31 มีนาคม  2560 กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 วางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ศธภ.6 ร่วมกับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาพอเพียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช

อีเมล พิมพ์ PDF

IMG20170317110159 500x375เมื่อวันที่ 14-17 มีนาคม 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านปากเชียร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด สพม.12 และโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบาย ฯ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง

อีเมล พิมพ์ PDF

9ระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค. 2560 นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และ นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2560

อีเมล พิมพ์ PDF

page2วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (กศจ.) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมเขาเจียก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุม และ ดร.เจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นเลขานุการการประชุม โดยมีระเบียบวาระเร่งด่วนที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. นอกจากนี้ มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน้า 1 จาก 15

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel: (074) 321175, 312539 ต่อ 11

Fax: (074) 443778

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th