You are here: กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มอำนวยการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง งานเลขานุการสำนักงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel: (074) 321175, 312539 ต่อ 11

Fax: (074) 443778

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th