You are here: กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน
อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์กร การบูรณาการการจัดการศึกษาในพื้นที่ งานเลขานุการคณะกรรมการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel: (074) 321175, 312539 ต่อ 11

Fax: (074) 443778

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th