You are here: กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ภาพกิจกรรม การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯ

การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภ-าค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมพิจารณาปรับปรุงรายละอียดของโครงการ/กิจกรรมของแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคให้สอดคล้องยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้

page2

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ poopa_4@hotmail.com