You are here: กลุ่มติดตามและประเมินผล
กลุ่มติดตามและประเมินผล

เกี่ยวกับกลุ่มติดตามและประเมินผล

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

กลุ่มติดตามและประเมินผล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ การประสานเครือข่ายการตรวจราชการและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ การเฝ้าระวังภัยพิบัติและรองรับภาวะวิกฤตและรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel: (074) 321175, 312539 ต่อ 11

Fax: (074) 443778

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th