You are here: กลุ่มติดตามและประเมินผล ภาพกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

37163 300x225วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติให้กับบุคลากรของสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 6 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ


37160 300x226 37165 300x225 
37167 300x225 37164 300x225
 37166 300x225 

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel: (074) 321175, 312539 ต่อ 11

Fax: (074) 443778

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th