You are here: กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เกี่ยวกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิชาการด้านการศึกษาแก่หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา การส่งเสริมและประสานกิจกรรมทางการศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา งานฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงในพื้นที่ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel: (074) 321175, 312539 ต่อ 11

Fax: (074) 443778

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th