You are here: กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานบุคคล

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ....

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th