You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคได้ประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีพิธีเปิดประชุมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน                              และ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

ประชมภเกต 23112560

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ poopa_4@hotmail.com