You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ ศธภ.6 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดฯ

ศธภ.6 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ระดับกลุ่มจังหวัดตามโครงการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค
(ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธาน
รปประชมขอมล290361
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ poopa_4@hotmail.com