You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF
ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค การสร้างการรับรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และระดมความคิดเห็น และการเตรียมข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะทำงานด้านวิชาการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) คณะทำงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม และมีนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
 

รปประชม300361

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ poopa_4@hotmail.com