You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.6 อัตรากำลัง กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
  
นายธวัชชัย เยาว์นุ่น
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ)
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

นางผุสดี  รัตนภิรมย์
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)
 
 

 นางสาวจินตนา อินทสระ
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

 
-ว่าง-
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)

 

 
นางสาวดวิษา สังคหะ
(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)


นายอรัญ  พันธุ์ยอด
(พนักงานขับรถยนต์ ส ๒)

นายสิทธิวุฒิ  บุญสร้าง
(พนักงานขับรถยนต์ ส ๒)
 
นายจรูญ  ปานประดิษฐ์
(พนักงานขับรถยนต์ ส ๒)

 นายวิรัช  จิตจันทร์
(ช่างปูน ช ๒)
 
 นายกอบเกียรติ  หล่อซึ้ง
(พนักงานบริการ บ ๒)
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel: (074) 321175, 312539 ต่อ 11

Fax: (074) 443778

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th