You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.6 อัตรากำลัง กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


นายเสถียร รุกขพันธ์
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)


นางณัฏฐวีภรณ์  ทิพยวาศรี
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)
 


นางภัคชุดา เสรีรัตน์
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel: (074) 321175, 312539 ต่อ 11

Fax: (074) 443778

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th