You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.6 อัตรากำลัง กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
ภคชดา
นางภัคชุดา เสรีรัตน์
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)
ผู้อำนวยการกลุ่ม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปพรรษมนต
นางสาวพรรษมนต์ สุวรรณอินทร์
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)

 

ปยะมาศ
นางสาวปิยะมาศ บุญเลิศ
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)
วารพนท
นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)
 

 

 

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ poopa_4@hotmail.com