You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.6 อัตรากำลัง กลุ่มติดตามฯ

บุคลากรกลุ่มติดตามและประเมินผล

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 


นางกุลชญา  วัฒนกุล
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มติดตามฯ)


นางสาววรรณี  อมตเวทย์
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)

นางสาวพรรษมนต์ สุวรรณอินทร์
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ) 

นางพัชรมัย  แก้วบรรจง
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

นางนลินทิพย์ สุวรรณโณ
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel: (074) 321175, 312539 ต่อ 11

Fax: (074) 443778

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th