You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.6 อัตรากำลัง กลุ่มพัฒนาการศึกษา

บุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

อาคม

นายอาคม  รอดเนียม
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)

เพญศร

นางเพ็ญศรี มณีรัตน์
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)

ปยะวรรณ

นางสาวปิยะวรรณ  มากหอม
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

จนตนา

นางสาวจินตนา อินทสระ
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

นชาภา

นางณิชาภา สุวรรณชาติ
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th