You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.6 อัตรากำลัง กลุ่มพัฒนาการศึกษา

บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
ณฏฐวภรณ 
นางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)
ผู้อำนวยการกลุ่ม
 

เพญศร

นางเพ็ญศรี มณีรัตน์
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)

ปยะวรรณ

นางสาวปิยะวรรณ  มากหอม
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

จนตนา

นางสาวจินตนา อินทสระ
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

นชาภา

นางณิชาภา สุวรรณชาติ
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ poopa_4@hotmail.com