You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.6 อัตรากำลัง กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ

บุคลากรกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด นายศุภมิตร  ธัมมิกะกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ

นางสาวปิยะมาศ บุญเลิศ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทรา เสนากัสป์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel: (074) 321175, 312539 ต่อ 11

Fax: (074) 443778

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th