You are here: ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม-ศธภ.11 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2560

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

1>>> วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธาน กศจ.ชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กศจ.ชุมพร ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ศึกษาธิการ ภาค 6 เป็นรองประธาน กศจ.ชุมพร และ นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ชุมพร เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร พร้อมกับได้มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร
>>>โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญเกี่ยวกับการนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล และนายกกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษานำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมเสนอแนะให้มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชุมพรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงมหาดไทย และแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ดังกล่าวด้วย


22000 300x199 22002 300x225 22004 300x222

22005 300x200 22006 300x200 22007 300x153

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ poopa_4@hotmail.com