You are here: ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม-ศธภ.11 ศธภ.6 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.6 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

DSC 0025วันที่ 6 มีนาคม 2560 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6  เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมนกน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง) รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 และเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มงานและหน่วยงานในพื้นที่ การทำงานให้มีความโปร่งใส และ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์เสมารักษ์เพื่อให้การประสานงานและการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

DSC 0005
DSC 0015DSC 0017DSC 0022 DSC 0026DSC 0035DSC 0030

 

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ poopa_4@hotmail.com