You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

รปตลาดนดวชาการ รร.ขอนหาด

ศธภ.6 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเลิศรัฐ

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ
ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

รปประชมรางวลเลศรฐ

ศธภ.6 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อีเมล พิมพ์ PDF
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธาน
การประชุมฯ

ประชมแกนนำเยาวชน140261

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 3/2561

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์  ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

รปประชม120261

แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้)

อีเมล พิมพ์ PDF
แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้)

 

การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

กศจ. ได้อนุมัติให้คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ของสำนักงานศึกษาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งมีกำหนดการดังนี้
1.กำหนดการรับสมัครคัดเลือก  ระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 15 มกราคม 2561
2.สอบคัดเลือก วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
                             รายละเอียด Click
 

หน้า 5 จาก 24

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ poopa_4@hotmail.com