You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 จัดประชุมชี้แจงการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมชี้แจงการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ซึ่งประกอบด้วยการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบการลางาน ให้แก่ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง) ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

รปอบรม e office

 

ศธภ.6 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์  ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

รปประชม220161

 

จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยฯ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

อีเมล พิมพ์ PDF

จำนวนผู่้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วยฯ ศธภ.6

ศธภ.6 ประชุมแนวทางการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก่บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 

รปประชมคำรบรอง

ศธภ.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายอรรถถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ในช่วงเช้า ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และออกตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test) : V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และในช่วงบ่ายออกตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงเวป

ศธภ.6 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของ ศธจ.พัทลุง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยนายประหยัด อนุศิลป์ ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560ประเมน ศธจ.พท.061260

 

หน้า 6 จาก 24

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ poopa_4@hotmail.com