You are here: หน้าแรก

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 10/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

page1วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (กศจ.) ครั้งที่ 10/2559 ณ ห้องประชุมเขาเจียก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุม และนายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นเลขานุการการประชุมฯ และ มีผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมฯ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 จัดกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

อีเมล พิมพ์ PDF

page1วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ศธภ.6 จัดกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 1) กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที และ  2) กิจจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6


อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

1 200x200วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ศธภ.6 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหารทางการศึกษา ในสังกัด สพฐ. สช.กศน. อศจ. อปท.  ตชด. และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  จำนวน 35 คน  เข้าร่วมประชุม ซึ่ง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริม สนับสนุน และ อนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนในท้องถิ่นให้เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม และ 3) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต และจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0305 200x133เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 นำข้าราชการ และ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงนามถวายความอาลัย ยืนสงบนิ่ง และ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

1วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง (กศจ.) ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยมี นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมฯ และมี นายเจียร  ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นเลขานุการการประชุมฯ และ มีผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมฯ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

1วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กศจ.) ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เดนส์ อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายอวยชัย  อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมฯ และมี นายชุมพล ศรีสังค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัด เป็นเลขานุการการประชุมฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 7 จาก 18

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th