You are here: หน้าแรก

โครงการส่งเสริมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0411 250x129นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 7/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0589 300x110นายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 รองประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนส่วนราชการ กรรมการผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนภาคประชาชน และ กรรมการอื่นๆเข้าร่วมประชุม โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นเลขานุการในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

เด็กเก่งสุราษฎร์พิทยา ชนะเลิศการประกวด Stockholm Junior Water Prize ประเทศสวีเดน

อีเมล พิมพ์ PDF

SJWP Winners 20161สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนและโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Stockholm Junior Water Prize ที่เมืองสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม -1 กันยายน 2559 ในเรื่อง “นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบธรรมชาติ สับปะรดสี” (Natural Innovative Water Retention Mimicry Bromeliad (Aechmea culeatosepala) ซึ่งเป็นผลงานของนางสาวสุรีย์พร ตรีเพชรประภา นางสาวธิดารัตน์ เพียร และนางสาวกาญจนา คมกล้า โดยมีนางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ และ นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นปีแรกของประเทศไทย และได้รับพระกรุณาธิคุณจากเจ้าฟ้าชายคาร์ล ฟิลิปแห่งสวีเดน ประทานรางวัล

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 ได้รับรางวัลสำนักงานที่มีผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปี 2558 ระดับดีเด่น

อีเมล พิมพ์ PDF

113593

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้ารับรางวัลสำนักงานที่มีผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับดีเด่น โดย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

14054192 10153564373437271 8308139348814643935 n 200x152เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 และได้รับมอบหมายจาก นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นประธานในการประชุมแทน และมีนายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเลขานุการการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

IMG 1551 200x135เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม และมีนายชุมพล ศรีสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเลขานุการการประชุมครั้งนี้อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 7 จาก 16

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel: (074) 321175, 312539 ต่อ 11

Fax: (074) 443778

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th