You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 จัดงานตลาดนัดอนุรักษ์เรียนรู้ วิถีชีวิต ปลูกจิตสำนึกรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0498 300x181วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้รับเกียรติจาก นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัดอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชีวิต ปลูกจิตสำนึกรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการประเพณี วิถีชีวิตอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และของดีประจำจังหวัดของสถานศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(จังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานีธานี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง) รวมถึงการประกวดมารยาทไทยและการแต่งกายของนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย มาสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน/นักศึกษา เกิดความตระหนักในการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2560

อีเมล พิมพ์ PDF

1>>> วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธาน กศจ.ชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กศจ.ชุมพร ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ศึกษาธิการ ภาค 6 เป็นรองประธาน กศจ.ชุมพร และ นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ชุมพร เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร พร้อมกับได้มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร
>>>โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญเกี่ยวกับการนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล และนายกกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษานำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมเสนอแนะให้มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชุมพรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงมหาดไทย และแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 จัดประชุมโครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0075 300x207นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการ สช. ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก ได้เรียนรู้วิถีชีวิต จิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชีวิตและปลูกจิตสำนึกรักษาวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมประกวดแข่งขันประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม มารยาทและการแต่งกาย ระหว่างวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจาก 4 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เข้าร่วมประชุมวางแผนแนวทางการจัดงาน จำนวน 150 คน โดยโครงการนี้ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่่ายอบรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยไปแล้ว จำนวน 2 รุ่น ซึ่งจากการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับดีมาก

 

อ่านเพิ่มเติม...

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

อีเมล พิมพ์ PDF

20170119 130433วันที่ 19 มกราคม 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, และ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน ในพื้นที่ อ.บ้านนาสาร อ.พุนพิน และ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งจัดขบวนคาราวานนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและนักศึกษา กศน. ทั่วประเทศ ตั้งทีมให้ความช่วยเหลือ ซ่อมอุปกรณ์ สิ่งของ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม...

รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อีเมล พิมพ์ PDF

page1วันที่ 19 มกราคม 2560 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกรู หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และ นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานของศูนย์อาชีวะบริการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชและวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร (Fix It Center) พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพจำนวน 2,300 ชุด ให้แก่ผู้แทนนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอชะอวดและอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชอ่านเพิ่มเติม...

หน้า 8 จาก 21

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th