You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 ประชุมมอบโยบายการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์ ในวันประชมประจำสปดาหจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ศธภ.6 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ มลฑลพิธีพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชpage

ศธภ.6 ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อีเมล พิมพ์ PDF

รปกจกรรม13102560

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  รวมทั้งถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560  ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  โดยมีพระครูสิริธรรมาภิรัต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร   เป็นประธานสงฆ์  และกล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมนำพระสงฆ์ สามเณรจากวัดต่าง ๆ จำนวน 89 รูป รับบิณฑบาต

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบูรณาการการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

อีเมล พิมพ์ PDF

ปลดนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบูรณาการการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) ภาค 6 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาค 6 (แผนขอเงิน) และรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) ภาค 6 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาค 6 (แผนขอเงิน) โดยให้แผนบูรณาการเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ มีจุดมุ่งหมายให้แผนงานบูรณาการทำหน้าที่เชื่อมโยงภารกิจและการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดร่วมกัน ซึ่งส่งเสริมหน่วยงานทำงานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่ายที่นำไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายและตัวชี้วัดร่วมกันโดยมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวมโดยคำนึงถึงหลักประหยัด มีความคุ้มค่า มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ. 6 จัดประชุมมอบนโยบายและรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ ศึกษาธิการภาค

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

DSC 0104วันที่ 19 ก.ค. 60  สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมมอบนโยบายและรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ โดยมี ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าประชุมมากมาย อาทิเช่น รองศึกษาธิการภาค 6 ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 และข้าราชการ ศธภ.6 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาธิการภาค 6 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

อีเมล พิมพ์ PDF

1วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายอรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 พบปะเยี่ยมเยียน และ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6    ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 8 จาก 24

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ poopa_4@hotmail.com