You are here: หน้าแรก

ศึกษาธิการภาค 6 พบปะบุคลการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0710 200x133เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ศึกษาธิการภาค 6 พบปะเยี่ยมเยียนบุคลการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และได้ติดตามการปฏิบัติงานราชการ พร้อมทั้งให้แนวคิดในการดำเนินงานต่างๆ ณ ห้องประชุมนกน้ำ 

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0783 200x168วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ศธภ.6 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมนกน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ได้รับเกียรติจากนายพัฒนา ชมเชยรองศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง และ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งการประชุมดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้การบริหารงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 มีความรวดเร็วและเข้มแข็งต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0853 3072x2048 200x133สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยการร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 6”

อีเมล พิมพ์ PDF

4 200x150สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 6” เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลหรือผู้แทน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนหรือผู้แทน ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งสิ้น 40 คน ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับ การดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 6 เป็นการติดตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่ของเขตตรวจราชการที่ 6 สู่การปฏิบัติโดยฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 4 จังหวัด และได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด และการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดในโอกาสต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 ร่วมสรงน้ำพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

 altวันที่ 12 เมษายน 2559 นายพัฒนา  ชมเชย รองศึกษาธิการภาค 6 ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 ให้การต้อนรับและรับนโยบายการปฏิราชการจากศึกษาธิการภาค 6

อีเมล พิมพ์ PDF

วันที่ 8 เมษายน 2559 นายพัฒนา ชมเชย รองศึกษาธิการภาค 6 และคณะข้าราชการ ให้การต้อนรับ ท่านเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ศึกษาธิการภาค 6 ที่ให้เกียรติมาพบปะเยี่ยมเยียน และ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ชาวสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตัวแทนจาก สพม.16 และ ตัวแทนจาก สพป.สงขลา เขต 1 ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 9 จาก 16

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel: (074) 321175, 312539 ต่อ 11

Fax: (074) 443778

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th