You are here: หน้าแรก

ศธภ.6 ได้รับรางวัลสำนักงานที่มีผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปี 2558 ระดับดีเด่น

อีเมล พิมพ์ PDF

113593

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้ารับรางวัลสำนักงานที่มีผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับดีเด่น โดย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

14054192 10153564373437271 8308139348814643935 n 200x152เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 และได้รับมอบหมายจาก นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นประธานในการประชุมแทน และมีนายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเลขานุการการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

IMG 1551 200x135เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม และมีนายชุมพล ศรีสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเลขานุการการประชุมครั้งนี้อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

5เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมี นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม และมีนายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเลขานุการการประชุมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 จัดกิจกรรมสัมมนา สรุปการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0182 resize   วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 นายเสถียร รุกขพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผน เป็นประธานในกิจกรรมสัมมนา สรุปผลการดำเนินงาน และศึกษาดูงานภายในประเทศ โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตเยาวชนสู่พละ      เมืองอาเซียน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน  ณ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยการร่วมมือกับสถานศึกษา คณาจารย์ และนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน มีผู้เข้าร่วม      โครงการประกอบด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนเครือข่าย 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี โรงเรียนปัญญา  ทิพย์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ โรงเรียนศรียาภัย จำนวน 120 คน และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมของงานประกอบด้วย กิจกรรมของงานประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการโครงการอาเซียน การนำคณะเข้าศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษา Sitter School ณ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เรียนรู้ภาษาพม่า โดยครูเจ้าของภาษา และการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นประชาคมอาเซียน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice

อีเมล พิมพ์ PDF

IMG 3326 200x133นายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นประชาคมอาเซียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอาเซียนที่เป็น Best Practice ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ศึกษาธิการภาค 6 กล่าวรายงาน ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 9 จาก 18

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th