You are here: หน้าแรก

งานการทดสอบประเมินทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อการสื่อสารของนักเรียน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6

อีเมล พิมพ์ PDF

IMG 3448 200x133นายพัฒนา ชมเชย รองศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดงานการทดสอบประเมินทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน     เพื่อการสื่อสารของนักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนประทีปศาสน์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงาน จำนวน 250 คน ซึ่งจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดได้ดำเนินงานเตรียมความพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน โดยมีจุดเน้นให้นักเรียนไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน และพลเมืองในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

S 6529051 200x133วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ศึกษาธิการภาค 6 ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 จัดขึ้น ณ สนามบริเวณเรือจำลองจักรีนฤเบศรปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขพลานามัยที่ดีของบุคลากร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา และ สร้างการทำงานเป็นหมู่คณะ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากมาย อาทิเช่น นายอำเภอ นายกเทศมนตรี ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

เสมายามเช้า ครั้งที่ 9

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0834 200x13313 กรกฎาคม 2559 ศธภ.6 เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม"เสมายามเช้า" จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการของศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสงขลา เพื่อ หารือ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อจะได้นำข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะไปพัฒนาภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพแลประสิทธิผลตลอดจนการสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไปอ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาธิการภาค 6 พบปะบุคลการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0710 200x133เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ศึกษาธิการภาค 6 พบปะเยี่ยมเยียนบุคลการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และได้ติดตามการปฏิบัติงานราชการ พร้อมทั้งให้แนวคิดในการดำเนินงานต่างๆ ณ ห้องประชุมนกน้ำ 

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0783 200x168วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ศธภ.6 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมนกน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ได้รับเกียรติจากนายพัฒนา ชมเชยรองศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง และ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งการประชุมดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้การบริหารงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 มีความรวดเร็วและเข้มแข็งต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0853 3072x2048 200x133สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยการร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 10 จาก 18

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th