You are here: หน้าแรก

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF

37163 300x225วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติให้กับบุคลากรของสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 6 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.6 ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0023 300x171วันที่ 12 เมษายน 2560 นายพัฒนา ชมเชย รองศึกษาธิการภาค 6 ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ศธภ.6 วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรี

อีเมล พิมพ์ PDF

1 6 เมษายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรี ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ศธภ.6 วางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

อีเมล พิมพ์ PDF

19345

วันที่ 31 มีนาคม  2560 กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 วางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ศธภ.6 ร่วมกับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาพอเพียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช

อีเมล พิมพ์ PDF

IMG20170317110159 500x375เมื่อวันที่ 14-17 มีนาคม 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านปากเชียร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด สพม.12 และโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบาย ฯ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง

อีเมล พิมพ์ PDF

9ระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค. 2560 นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และ นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 2 จาก 16

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 173 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

Tel: (074) 321175, 312539 ต่อ 11

Fax: (074) 443778

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th