You are here: หน้าแรก

ศธภ.11 ร่วมกันปรับภูมิทัศน์สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

อีเมล พิมพ์ PDF

altวันที่ 13 ต.ค. 58 นายพัฒนา  ชมเชย ผอ.ศธภ.11 ร่วมกับเจ้าหน้าที่และบุคลากร  ปลูกต้นไม้เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์สำนักงานศึกษาธิการภาค 11  

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.ศธภ.11 ร่วมลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายอาเซียน

อีเมล พิมพ์ PDF

นายพัฒนา  ชมเชย ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11  ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียน SEKOLAH KEBANGSAAN SERI WAKAF BHARU KELANTAN MALASIA ประเทศมาเลเซีย และโรงเรียนเครือข่ายอาเซียน  และร่วมพิธีปิดค่ายภาคีเครือข่ายพลเมืองอาเซียนระหว่างประเทศ เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2559  ณ โรงเรียนวัดปากแพรก  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากนั้น ชมกิจกรรมงานวันอาเซียน เช่น ฐานการเรียนรู้เพลงนานาชาติของประเทศมาเลเซีย รำวง อาหาร และ หนังตะลุง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.11 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายภาคีเครือข่ายพลเมืองอาเซียนระหว่างประเทศ

อีเมล พิมพ์ PDF

นายพัฒนา  ชมเชย ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายภาคีเครือข่ายพลเมืองอาเซียนระหว่างประเทศ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนวัดปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาคีเครือข่ายพลเมืองอาเซียนระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียนและเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ระหว่างผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม 130 คน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถสร้างความสัมพันธ์เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.11 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

 altวันที่ 15 กันยายน 2558  สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมกับ เครือข่ายครูแกนนำคุณภาพ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (โรงเรียนวัดหนองบัว)  จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

อีเมล พิมพ์ PDF

altศธภ.11 จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  โดยมีนายนิพนธ์  บุญญามณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธี  โดยมีวัตถุเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และเผยแพร่พระเกียรติคุณในด้านการพัฒนาการศึกษามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสังคม  ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความสามัคคีในสังคม รวมถึงการจัดนิทรรศการความรู้  ผลงาน  และเวทีประกวด  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และส่งเสริมให้นักเรียนไปประกวดและแสดงศักยภาพในระดับโรงเรียน ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กๆ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้มีโอกาสเรียนรุ้เรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  19 กันยายน  2558  ณ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ  ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา  

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.11 จัดงานรวมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประจักษ์  ช่างเรือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค  11  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558      

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 16 จาก 21

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.6

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: (075) 450964-5

Fax: (075) 450957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th