ศธภ.6 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของ ศธจ.พัทลุง

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยนายประหยัด อนุศิลป์ ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560ประเมน ศธจ.พท.061260