ศธภ.6 ประชุมแนวทางการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2561

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก่บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 

รปประชมคำรบรอง