ศธภ.6 จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

1เมื่อวันที่ 16 -18 กุมภาพันธ์ 2560 ศธภ.6 จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด โดยมีนายพัฒนา ชมเชย รองศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมยุวกาชาด และ สามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรยุวกาชาดได้ โดยการฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 59 ค น

DSC 0264 300x188 DSC 0098 300x251 DSC 0068 300x161  

DSC 0140 300x200    DSC 0012 300x200

DSC 0023 300x200 DSC 0030 300x200 DSC 0112 300x200

DSC 0020 300x200   DSC 0001 300x200 DSC 0045 300x200

DSC 0065 300x200 DSC 0066 300x200DSC 0097 300x200

DSC 0104 300x201DSC 0148 300x200 DSC 0169 300x200

 DSC 0191 300x200 DSC 0193 300x200 DSC 0200 300x200

DSC 0204 300x200DSC 0229 300x200 DSC 0116 300x200