การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2560

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

DSC 0348>>> วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กศจ.ชุมพร ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ.ชุมพร ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ชุมพร เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

>>> โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เรื่องการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 และระเบียบวาระอื่นๆ เรื่องการเสนอแนวคิดการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนขนาดเล็กเป็นฐาน โดยนายไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น และการบริหารจัดการขยะ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาร่วมดำเนินการขับเคลื่นนโยบาย "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้หลักการ 3Rs การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ เป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศไทย โดยนายสมชาย รุ่งเรือง


DSC 0381 DSC 0382