Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

reo6_21102564_01

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดภูเก็ต โดยมีท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
 

reo6_15102564_02_02

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564  ดร.ชูสิน วรเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง (กศจ.ตรัง) ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบ google Meet โดยมีโดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม และนางอรทัย เกิดภิบาล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นเลขานุการการประชุม นำเสนอข้อราชการตามระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้
 

reo6_15102564_01

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564  ดร.ชูสิน วรเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบ Zoom Meetings โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม และนายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นเลขานุการ
 

reo6_14102564_02_02

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในการประชุมศึกษาธิการจังหวัด และบุคลกรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติและแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้น ONE TEAM โดยมีศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมทั้งบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด(กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล ) บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานระดับภาคและระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป
 

reo6_14102564_01_01_01

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง (กศจ.ระนอง) ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบ Google Meet โดยมีนางอรัญญา อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นเลขานุการ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ประกอบไปด้วยเรื่องเพื่อทราบ 4 เรื่อง เรื่องพิจารณา 14 เรื่อง
 

reo6_11102564

ดร.ชูสิน วรเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน/นักศึกษา ที่เข้ารับบริการวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) พร้อมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการทำงาน ณ จุดให้บริการของแต่ละจังหวัดที่กำหนดไว้

 

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายวัลลพ สงวนนาม
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 84 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
รับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข การข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com