Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติกต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

reo6_13052565_001

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการ 6 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ท่านสุภัทร จำปาทอง เป็นประธานการประชุมฯ
 

reo6_12052565_001

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการ 6 มอบหมายให้นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อำนวยความสะดวก และบริจาคโลหิตร่วมกับประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้าไลม์ไลท์ อเวนิว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง
 

reo6_11052565_002

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางณัฐชากานต์ เดวิส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยม รร.ทุ่งโพธิ์วิทยา สังกัด สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง (โรงเรียนคุณภาพหลัก ระดับมัธยมศึกษา) โดยมี นายนันท์  สังข์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ รอง ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง นายพรศักดิ์  ทวีรส ผอ.โรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ
 
reo6_11052565_001วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางณัฐชากานต์ เดวิส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ รร.วัดสุวรรณาวาส (รร.คุณภาพหลัก ระดับประถมศึกษา) สังกัด สพป.พังงา โดยมี นายนันท์  สังข์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา นายพีรวิชญ์  ศักดาสาวิตร ผอ.รร.วัดสุวรรณาวาส และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน
 

reo6_10052565_0220

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. นา งณัฐชากานต์  เดวิส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ร่วมกับ นายวัลลพ  สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม ศรช.ชาวไทยมอแกน ณ หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา โดยมี นายนันท์ สังข์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายนิกร กาญจนสิทธิ์ รอง ผอ.กศน.จ.พังงา รก. ผอ.กศน.จ.พังงา และคณะครู ศรช.ชาวไทยมอแกน ให้การต้อนรับ
 

reo6_10052565_002

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมส่งเสริม สนับสนุนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัฐชาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้รับเกียรติจากนายบุญพฤกษ์ มะศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินของศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปรับปรุงปี  ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 89 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com