Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
reo6_30072564วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ (กศจ.กระบี่) ครั้งที่ 7 /2564 ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฎิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุม
 
reo6_29072564ระหว่างวันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.30 น. กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.6 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคใต้ พ.ศ. 2566-2570 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ (SWOT ANALYSIS) เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคใต้ ฯลฯผ่านระบบ google meet โดย นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิด ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร ณ ห้องยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 
reo6_07072564วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (กศจ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นกรรมการและเลขานุการ
 
reo6_23072564_02วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ศึกษาธิการภาค 6  นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง (กศจ.ระนอง) ครั้งที่ 8/2564  ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยมีนายสมจิตร์  เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม
 

reo6_23072564_1วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม  2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีกิจกรรม 2 กิจกรรม กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกผักสวนครัว” และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์(กิจกรรม 5 ส) ณ อาคารคุรุสัมมนาคาร(หอพัก) สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

 
7913B3CB-B6CF-4523-9588-AE805C177D5Cวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่ ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายวัลลพ สงวนนาม
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 93 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
รับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข การข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com