You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ศธภ.5 จัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 reo6 -
2 ศธภ.5 เปิดงาน “เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบ้านชะอวด” reo6 3
3 ศธภ.5 เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" reo6 3
4 ศธภ.5 ร่วมงาน "มหกรรมมอบความสุข สร้างอาชีพ เสริมรายได้ หลังภัยปาบึก (Pabuk)" reo6 3
5 ศธภ.5 ร่วมตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ reo6 3
6 ศธภ.5 ประชุมกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด reo6 1
7 ศธภ.5 ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช reo6 4
8 ศธภ.6 ประชุม กศจ. พัทลุง ครั้งที่ 2/2562 reo6 4
9 ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 5/2562 reo6 5
10 ศธภ.6 จัดประชุมกลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 reo6 6
11 ศธภ.6 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 reo6 10
12 ศธภ.6 ร่วมพิธีเปิดการประชุมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา reo6 10
13 รับสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือกรุ่นที่ 11 reo6 14
14 ศธภ.6 จัดประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้แนวทางบูรณาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคใต้ reo6 17
15 ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 1/2562 reo6 27

หน้า 1 จาก 7

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com