You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ ศธภ.6 ออกติดตามการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเชื่อมต่อกับอุดมศึกษาฯ

ศธภ.6 ออกติดตามการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเชื่อมต่อกับอุดมศึกษาฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะออกติดตามการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเชื่อมต่อกับอุดมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
        -จังหวัดชุมพร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
        -จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
        -จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
        -จังหวัดพัทลุง ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
รปตดตามเวทประชาคม
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com