You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ ศธภ.6 ร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ศธภ.6 ร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อีเมล พิมพ์ PDF

นายประหยัด  อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้    นางณัฏฐวีภรณ์  ทิพยวาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ี 21-23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวรัท  พฤกษากุลนันท์ ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม โดยการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคฯ ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากคณะกรรมการจัดงาน เพื่่อเป็นแนวทางแก้ไขในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดในครั้งต่อไป

รปประชมสรปผลยวกาชาด

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com