You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ ศธภ.6 ร่วมประชุมการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา ระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศธภ.6 ร่วมประชุมการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา ระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ คือ การนำเสนอสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์
รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) นำเสนอสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยที่ 1
เรื่อง การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) และแนวคิดโครงการ (Project Idea)
รปขบเคลอนแผนบรณาการระดบภาคใต 
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com