ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 20/2561

พิมพ์
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 6 ครั้งที่ 20/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
รปประชม191161