You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ ศธภ.6 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

ศธภ.6 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ รองศึกษาธิการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการในครั้งนี้
ประเมน ศธจ.ชมพร
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com