ศธภ.6 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

พิมพ์
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ รองศึกษาธิการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการในครั้งนี้
ประเมน ศธจ.ชมพร