You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ ศธภ.6 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

ศธภ.6 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วย
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โดยมีนายพัฒนา ชมเชย ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ประเมน ศธจ.พทลง
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com