You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ ศธภ.6 ประชุมติดตามและสรุปการดำเนินงานตามมาตรการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ประจำวันที่ 5 มกราคม 2562

ศธภ.6 ประชุมติดตามและสรุปการดำเนินงานตามมาตรการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ประจำวันที่ 5 มกราคม 2562

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ภาค 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป 1/2562 มอบหมายให้นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ประจำวันที่ 5 มกราคม 2562 ในเวลา 11.30 น. ร่วมกับบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชม050162
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com