You are here: หน้าแรก

พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ 2558 โดยท่านนภดล ชูพูล อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตการศึกษา 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งมีเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะให้มีศักยภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
 
 
 

 

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com