Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 

เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

;amp">.
 
;amp">.
 

">.

เราสามารถฝึกที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ โดยการทำในสิ่งที่เราชอบ เช่นการอ่านการ์ตูน และเลือกการ์ตูนที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษ
ขอขอบคุณ อ. นภดล กมลวิลาศเสถียร

 

">.

เราสามารถฝึกที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ โดยการทำในสิ่งที่เราชอบ เช่นการอ่านการ์ตูน และเลือกการ์ตูนที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษ
ขอขอบคุณ อ. นภดล กมลวิลาศเสถียร

 

">.

 
บทความ อื่นๆ ...

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th