You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.5 อัตรากำลัง กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
  ธวชชย
นายธวัชชัย เยาว์นุ่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
 กฤตเดช
นายกฤติเดช กัญจน์ธนภูมิ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 นชาภา
นางณิชาภา สุวรรณชาติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    ชยวฒน1  
นายชัยวัฒน์ เดชรักษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
พกน 
นางสาวพิกุน ศัยญะพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 กฤตเมธ
นายกฤตเมธ บวรกิจเดชา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 
วระพงศ 
นายวีระพงศ์ พาหละ
(ลูกจ้างชั่วคราว)
 
 สมศกด 
นายสมศักดิ์ บุญส่งนาค
(ลูกจ้างชั่วคราว)
สจตร
นายสุจิตร สาระพันธ์
(ลูกจ้างชั่วคราว)
  
เรณ
นางสมร อินนุพัฒน์
(ลูกจ้างชั่วคราว)
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com