You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.5 อัตรากำลัง กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
ภคชดา
นางภัคชุดา เสรีรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
รปพรรษมนต   
นางสาวพรรษมนต์ สุวรรณอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 สพตรา 
นางสาวสุพัตรา ลุยภูมิประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

ปยะมาศ 
นางสาวปิยะมาศ บุญเลิศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
 

 

 

 

 

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com