Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

57.15วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้แก่ นายบุญพฤกษ์ มะศิริ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) นางสรุชา หูตะจูฑะ(ผู้แทนกระทรวง ศธ.) นางอภิศญารัศมิ์ ประราศรี(ผู้แทนต้นสังกัด) นายคณิต โอทอง(ผู้แทนโรงเรียนศูนย์) และนางสาวนฤมล นำจันทร์(เลขานุการ) ดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โรงเรียนวัดมงคลวราราม และโรงเรียนไทรัฐวิทยา 29 (กะทู้) โดยมีนายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย

 

155664วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้แก่ นางละเอียด นิ่มมะโน(ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายปัญญา วันแรก(ผู้แทนกระทรวง ศธ.) นายสาคร เย่าเฉื้อง(ผู้แทนต้นสังกัด) นายเฉลิม จันทร์พงศ์(ผู้แทนโรงเรียนศูนย์ฯ) และนางปิยวรรณ ตันติธนอมร(เลขานุการ) ดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้แก่ โรงเรียนวิทยาประชาคม และโรงเรียนบ้านนาปง

 
787975วันอังคารที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 07.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค ๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๖ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
 
11082563.01วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางญาดา วงศ์ดาว และคณะเข้าร่วมงานเสวนา"เส้นทางการมีงานทำ" และประชุมปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
258458514วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต สังกัด สพม.14 โดยมีนายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ รอง ผอ.สพม.14 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
8877441122วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล  รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีนายสาโรช  บุตรเนียร เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 นิติกรศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล สพป. และ สพม.  ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6  นิติกรหรือผู้ปฏิบัติด้านกฎหมาย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 73 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th