Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
41853836-1ECE-48DF-9616-E3BAB50191ACวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ไหว้ศาลโต๊ะแซะ เพื่อขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย และบุคลากรสำนักงานทุกคนร่วมรดน้ำขอพรจากท่านพัฒนะ พัฒนทวีดล เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย
 
reo6_08042564ระหว่างวันที่ 7- 10 เมษายน 2564 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดการประชุมในครั้งนี้
 
reo6_07042564_02วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในการประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากนายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรในการชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
reo6_07042564_01วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์  พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้
 
C264D784-A91B-4043-A853-AE94648E5738วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์  พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และนางภัทรานันทน์  นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานดินมงคล ณ วัดมงคลนิมิต พระอารามหลวง (วัดกลาง) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำมาบรรจุในสถานที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง โครงการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่) โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี
 
page1111111111.39วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์  พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมด้วยถวายบังคม
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายวัลลพ สงวนนาม
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 106 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com