Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
DSCN0125_resizeเมื่อวันศุกร์ที่ 6 เมษายน  2555  เวลา 08.30  น.  นายตรี อัครเดชา   ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ  ร่วมถวายเครื่องสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด) ในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในงานดังกล่าว นายสมพร ฉั่วกสุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการ ถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สอด) เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ญาดา ถ่ายภาพ/ภัทรานันทน์ รายงาน

 
SAM_0867_resizeเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555  เวลา  08.00 น. ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์  รองผู้ว่าราชการจังหัดภูเก็ต  พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต  ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555   ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในงานดังกล่าว นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ/ภัทรานันทน์ รายงาน

 
SAM_0826_resizeเมื่อวันเสาร์ที่ 31  มีนาคม 2555  เวลา 08.30  น.  ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ  ร่วมถวายเครื่องสักการะในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า  ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในงานดังกล่าว นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
ศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ/ภัทรานันทน์ รายงาน

ศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ/ภัทรานันทน์ รายงาน

 
new_28เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2555 นายจำรัส  ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วย นายทวีสิทธิ์  ใจห้าว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สบย.10 ได้ออกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ ซึ่งได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและประชุมร่วมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจติดตาม พร้อมทั้งได้ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และโรงเรียนปอเนาะอันฮารู้ลอูลูม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 โกเมศ  กลั่นสมจิตต์  ภาพ/รายงาน

 

เรียน  บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสบย.10 ทุกท่าน

           พร้อมนี้ ได้จัดส่งไฟล์แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนฯ ปี 55 มาเพื่อประกอบการรายงานรายไตรมาส และขอความกรุณาจัดส่งรายงานดังกล่าว ทางเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในเวลาที่กำหนด ด้วยจักขอบคุณยิ่ง
อ.ญาดา วงศ์ดาว
 
วันที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 11.00 น. นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมโรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ทันตแพทย์หญิงศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และ ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ต่อมา เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ  นายปราโมทย์  แก้วสุข  นายวิมล  จำนงบุตร และ ดร.กมล  รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจพื้นที่โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เวลา 15.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการการจัดตั้งวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวภูเก็ต ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เวลา 17.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน  ครั้งที่ 3/2555 ณ ห้องประชุม รศ.มนัส  ชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วันที่ 20 มีนาคม 2555  เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ    ธาดาธำรงเวช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2555 ณ ชั้น 5  อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ต่อมาเวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประชุมชี้แจงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555-2558 แก่ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะข้าราชการ ในเขตตรวจราชการที่ 7 โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 400 คน  ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต
DSC09413วันที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 11.00 น. นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมโรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ทันตแพทย์หญิงศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และ ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 109 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
รับฟังความคิดเห็น
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com