Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมดนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วย นางวิภา จิรจินดากุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา และ นางกัลยา เพ็ชรหึง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ   สบย.10  เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้  ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 31   มกราคม  2553  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยมี นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม  ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์   2554  ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์   84     (ทุ่งท่าลาด)  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และในวันเดียวกันนี้ได้มีการจัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการศึกษาฯ โดยมีสื่อมวลชนจากหน่วยงานต่างๆ   เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

กัลยา เพ็ชรหึง  ภาพ/รายงาน

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระนเรศวรมหาราช(วันยุทธหัตถี) ซึ่งจัดโดยจังหวัดภูเก็ต ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2554 ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต การจัดงานในครั้งนี้มีข้าราชการ พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/ภัทรานันทน์ นาควิจิตร ภาพ

 

DSCN0169นางวิภา จิรจินดากุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา และนางกัลยา  เพ็ชรหึง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ   สบย.10  เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้  ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 17  มกราคม  2553 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  โดยมี นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์   2554  ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์   84     (ทุ่งท่าลาด)  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมดนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ.2554 ในวันที่ 16 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ซึ่งมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การมอบโล่ เกียรติบัตรให้กับครูดีเด่น โดยมีคณะครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

 

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมดนายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 พร้อมคณะข้าราชการ  ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนิภา คุปรัตน์ (ผู้ประเมินภายนอก) และคณะ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  ในวันที่ 17 มกราคม 2553 ณ สำนักบริหารยุทธศาตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10

ภภริญ ใจเขียว  รายงาน/วิทูร ทวีปรีดา  ภาพ

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2554 นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สบย.10 และคณะตัวแทนของข้าราชการลูกจ้างจาก สบย.10 ได้เข้าอวยพรปีใหม่และขอพรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารและบุคคลสำคัญในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

เจน  แผลงเดชา  ภาพ/รายงาน

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ลงนามถวายพระพร
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 87 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com