Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

100_4471ในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 และคณะตัวแทนของข้าราชการลูกจ้างจาก สบย.10 ได้เข้าอวยพรปีใหม่และขอพรจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555

เจน  แผลงเดชา  ภาพ/รายงาน

 
DSC02686นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ข้าราชการลูกจ้างประจำ และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ภายในสำนักงาน ได้แก่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต  และศูนย์เสมารักษ์ ร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่   และร่วมกิจกรรมสังสรรค์นันทนาการ ณ ห้องโถง อาคารคุรุสัมมนาคาร ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม 2553
 
DSC02661_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๐ และนางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการสนทนากลุ่มสมัชชาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑ ณ ห้องพรหมเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ช่องว่างที่น่าห่วงใย การพัฒนาการศึกษา และแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีผู้แทนจากสภาการศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเข้าร่วมสนทนากลุ่มในครั้งนี้

ญาดา วงศ์ดาว ภาพ

 
นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมต้อนรับ นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
19122011325_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 และคณะร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
ภาพกิจกรรมนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษา นายประสาน ยงยอด หน.ศูนย์เสมารักษ์ สบย.10 และคณะ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเครือข่ายเทศบาลตำบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวบริเวณพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในพิธี และมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมประมาณ 800 คน

ปัญญา วันแรก  ภาพ/รายงาน

 
SAM_2329_resizeมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดงาน 40 ปี ใต้ร่มพระบารมี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปี 2554 จาก ฯพณฯ วรวัจจ์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ภัทรนันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน

 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 102 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
รับฟังความคิดเห็น
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6
อาคารหอพักคุรุสัมมนาคาร ศธภ.6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com