Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
page11.22วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์  นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและคณะ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ซ่อมแซมฝายมีชีวิต  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี ณ สำนักสงฆ์ป่าเทสรังสี (ภูหว้ารัตนคีรี) โดยมี นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรม
 
reo6_05022564_03วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30  น.นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง สังกัด สช.ระนอง โดยมีนายมูฮำหมัดฮาดีย์  กำพวน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ
 
reo6_05026564_02วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง อ.เมือง จ.ระนอง สังกัด สอศ. โดยมีนายอารักษ์  จะรา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย และคณะครู ให้การต้อนรับ
 
reo6_05022564_01วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านหินช้าง อ.เมือง จ.ระนอง สังกัด สพป.ระนอง โดยมีนายภพเดชา  บุญศรี รอง ผอ.สพป.ระนอง และนางสุธาทิพย์  จูงศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ
 
reo6_04022564_03วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สังกัด สพม.14 โดยมีนายชัยวัฒน์  คลังทรัพย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา นางสาวชนากานต์  หมื่นพันธ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ
 
reo6_04022564_02วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านท่านุ่น สังกัด สพป.พังงา โดยมีนายสมรักษ์  ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายชัยวัฒน์  คลังทรัพย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา นางกันยารักษ์  เดชทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายสุภัทร จำปาทอง
นายวัลลพ สงวนนาม
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 107 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th