Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
reo6_25062563วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยจะดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นี้
 
reo6_23062563วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นางสุขเกษม รักแต่งาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
 
reo6_17062563_01วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะบุคลากรของสำนักงาน รับมอบหน้ากากผ้าจากสำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายพิทักษ์ บุญคงแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะเป็นผู้ส่งมอบ จำนวน 1,000 ชิ้น ตามโครงการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้หน่วยงานนำไปแจกจ่ายแก่บุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ ต่อไป ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 
reo6_16062563_01วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยได้รับเกียรติเป็นวิทยากร เรื่องความพร้อมด้านการจัดการศึกษาฯ ในโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาแบบ New Normal ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมราไวย์ ชั้น 2 อาคารอาชีวเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด
 
reo6_15062563_03วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยมี นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการ สพม.14 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ รายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
reo6_15062563_02วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนดาวรุ่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี บาทหลวงจีระศักดิ์ ยงบรรทม ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้จัดการ ซิสเตอร์ดวงแข รัตโนภาส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th