Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการชั่วคราวหอพักคุรุสัมนาคาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ศธภ.6
วารสารโต๊ะแซะสัมพันธ์
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.7
TEAM WINS
PMQA
เรียนภาษาอังกฤษกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.7
 
reo6_28012563_01วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สังกัดสพป.ตรัง เขต 2 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยมีนายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นายฉลอง ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
reo6_27012563_03วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด จังหวัดภูเก็ต ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและคณะ นางสาวสุวิภา ตั่งก่อสกุล รอง ผอ.สพม.14 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ภูเก็ต เข้าร่วมในพิธี
 
วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13:30 น.
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายพิเชฐ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดช่องแบก อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สังกัดสพป.จังหวัดกระบี่ ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 10 คนโดยมีนายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป. จังหวัดกระบี่ นางสาวทิพรัตน์ สุขยัง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องแบก ผู้บริหารโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง กรรมการสถานศึกษา และตัวแทนชุมชน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
reo6_27012563_02วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13:30 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายพิเชฐ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดช่องแบก อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สังกัดสพป.จังหวัดกระบี่ ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 10 คนโดยมีนายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป. จังหวัดกระบี่ นางสาวทิพรัตน์ สุขยัง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องแบก ผู้บริหารโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง กรรมการสถานศึกษา และตัวแทนชุมชน ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น.
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายพิเชฐ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองหินพิทยาคม อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สังกัดสพม.13 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยมีนายพีรพล จริงจิตร รอง ผอ.สมพ.13 นายเกียรติมงคล พูดเพราะ ผอ.โรงเรียนคลองหินพิทยาคม คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
reo6_27012563วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายพิเชฐ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองหินพิทยาคม อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สังกัดสพม.13 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยมีนายพีรพล จริงจิตร รอง ผอ.สมพ.13 นายเกียรติมงคล พูดเพราะ ผอ.โรงเรียนคลองหินพิทยาคม คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
reo6_24012563_01วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13:30 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา สังกัดสพม.14 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ำสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยมีนายพาหน ร่วมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
reo6_24012563วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.6 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สังกัดสพป.พังงา ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) สูงสุดของจังหวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายผดุง ละเอียดศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ให้การตัอนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พบผู้บริหาร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายประเสริฐ บุญเรือง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นายสุรินทร์ แก้วมณี
หนังสือพิมพ์
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุกณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 97 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2814
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4606
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้22534
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว35961
mod_vvisit_counterเดือนนี้43243
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว148651
mod_vvisit_counterทั้งหมด2834898

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  e-mail : reo_andaman10@hotmail.co.th