Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
*****สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการหอพักคุรุสัมนาคาร แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 076-222800 หรีือ 076-212229

ประกาศ ศธภ.6
เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศธภ.6
ฐานข้อมุล/ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน
เรื่องเล่าจากการสนับสนุนการตรวจราชการ
ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศธภ.6
TEAM WINS
PMQA
KM แหล่งเผยแพร่ความรู้

reo6_03062565_33

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วิทยากรจิตอาสา904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 รหัส 4A-338 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธาณะเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจัหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ วิทยากรจิตอาสา 904 ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนจิตอาสา หน่วยทหาร นักเรียน และพสกนิกรชาวระนองในพื้นที่ จำนวนกว่า 500 คน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธาณะเฉลิมพระเกียรติ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บขยะ
 

reo6_03062565_22

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำคณะข้าราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดภูเก็ตศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี
 

reo6_03062565_11

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำคณะข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี
 

reo6_02062565_2222

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นำคณะบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรม 5 ส) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณรอบพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
 

reo6_02062565_111

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้บุคลากรของกลุ่มพัฒนาการศึกษาและกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน ผลการดำเนินงานการขับเคชื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ของโครงการที่โดดเด่นในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ 1 .โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2. โครงการ Innovation For Thai Education IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ และ 4. โครงการสร้างและส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
 

reo6_01062565_111

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อำนวยความสะดวก และบริจาคโลหิตร่วมกับประชาชน ณ  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นำโดย นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมทีมงานจิตอาสาพระราชทาน 904
 
บทความ อื่นๆ ...
บทความ อื่นๆ ...
ลงนามถวายพระพร
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
พบผู้บริหาร
นายสุภัทร จำปาทอง
นายธฤติ ประสานสอน
นายชูสิน วรเดช
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
หนังสือพิมพ์
รับแจ้งเหตุความมั่นคง
รวมประกาศ คสช.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปฎิทินกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 98 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์ ศธภ.6
 
ช่่องทางการร้องเรียน
FACEBOOK
instagram_reo6
ระบบจองห้องประชุม ศธภ.6
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6  ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076212229,  076222800  โทรสารต่อ 102  E-mail : directorreo6@gmail.com